Vad kan vi på Spårbarhet hjälpa er med?


Med vår samlade erfarenhet, kan vi hjälpa dig med fler frågor än att bara informera om hur du gör din egna anteckning till Naturvårdsverket.

Vi kan även hjälpa ert företag med utbildningar inom farligt gods, farligt avfall.
Vi kan hjälpa er och titta på era avfallslösningar eller avfallströmmar för att ni ska spara pengar i slutändan.  
Vi kan även hjälpa er med att jämföra avtal mot faktura. Tar er avfallsentrepenör betalt rätt emot er eller tar dom betalt för mycket?
Vi hjälper er gärna vid upphandlingar gällande Avfall, Farligt Avfall, Säkerhetsrådgivning eller kring tanktransporter.


Hör av er, så kan vi garanterat hjälpa er.

Samtliga priser nedan är Exkl. Moms.

Kategorier

Löpande faktura kontroll emot avfallsleverantör 


Känner ni på ert företag att ni inte vet vad ni ska titta på i fakturorna. Känner ni att ni inte orkar det eller tycker att fakturorna är svåra att tyda? Vi har jobbat i avfallsbranschen och vet att fakturorna kan vara svåra att Förstå. Vi hjälper er gärna att kontrollera dessa och jämför mot avtalet. Har er avfallsleverantör fakturerat rätt?

Extern revision inom Farligt Gods hantering


Känner ni som företag eller kommun att ni behöver ha bättre kontroll på er Farligt Gods hantering? 
Gör ni rätt, står avfallet rätt förvarat, Hur var det nu med brandfarlig vara reglementet?
Vi försöker hjälpa er på plats och går igenom hela er hantering och tillstånd.

Utbildning 


Vi kan hålla utbildningar inom Avfallsförordningen, ADR 1.3, IATA 1.5 eller skräddarsy en utbildning eller föredrag enligt era önskemål.
Hör av er till oss, så tittar vi på detta tillsammans vad vi kan hjälpa er med.

Konsultation gällande avfall, avfallströmmar eller om just ert avfall.


Vi kan hjälpa er och titta på era avfallslösningar eller avfallströmmar.
Många avfallsaktörer vill tjäna stora pengar idag genom att "klassa" om avfallet. 
Vi hjälper er så långt det är möjligt för att ni ska spara pengar.

Säkerhetsrådgivning


Vi kan erbjuda er säkerhetsrådgivning inom farligt gods transport. 
Vi är certifierade för alla 4:a transportslag

Farligt Avfall eller Avfall - Upphandling


Tillhör ni en kommun, är ett företag eller saknar kunskap om hur ni ska göra en Upphandling gällande Avfall eller
Farligt Avfall?

Vi hjälper er gärna i att informera er om hur ni ska tänka, hur ni bör tänka kring förfrågningsunderlag, prisbilagor och utbildar er för att få ut det bästa av kommande avtal.
För att ni ska få bästa möjliga pris och förhoppningsvis inga överraskningar.